Приложение 1

Места за записване в първи курс за учебната 2020-2021 г. или запазване на място
в една предпочитана специалност по акцията "Рано рани"

vnimanieОбявените бройки за ранно записване или запазване на място са само част от капацитета на университета за прием
на студенти за учебната 2020-2021 г.

  

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ