Нови специалности

Новите специалности във Великотърновския университет
за учебната 2020-2021 г.:

 

I. ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  • Педагогика на обучението по география и информационни технологии, редовна форма на обучение

 

II. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

  • Изящни изкуства – интерактивен дизайн и компютърни игри , редовна форма на обучение
  • Изящни изкуства – визуални изследвания, редовна форма на обучение