Документи, срокове за кандидатстване и записване

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • І прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 24 юни до 12 юли 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч. ) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ) и бюрата за прием на документи
 • ІІ прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 15 юли до 30 август 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ)
 • III прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 2 септември до 27 септември 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ) и в бюрата за прием на документи

 

Документи за кандидатстване

 • Заявление по образец - може да го изтеглите от тук;
 • Декларация - съгласие за обработване на лични данни. Изтеглете тук;
 • Оригинал и копие от дипломата за висше образование – оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка, в която е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити, или уверение, в което са вписани необходимите данни
 • Квитанция за платена кандидатстудентска такса в размер на 50,00 лв.

Декларация - съгласие за обработване на лични данни е неотменна част от комплекта с документи за кандидатстване.


 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 • подали документи за І прием – 18 юли 2019 г.
 • подали документи за ІІ прием – 5 септември 2019 г.
 • подали документи за ІІI прием – 3 октомври 2019 г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием от 22 до 26 юли 2019 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 9 до 13 септември 2019 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием от 7 до 11 октомври 2019 г

 

Документи за записване на приетите магистри:

  1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
  2. Лична карта – след сверяване на данните се връща;
  3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

   - в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

  4. Декларация-съгласие за обработване на лични данни;
  5. Четири снимки формат 3,5/4,5 см;
  6. Комплект документи за новоприети студенти, който се купува от книжарницата в университета и се попълват.
    
   vnimanieЗаписването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса!

 

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)