Филологически факултет

Филологически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Литература и култура

 

Транслатология с един чужд език

Транслатология с два чужди езика

Транслатология със славянски или балкански език

 

Английска филология. Лингвистика и превод

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

 

Конферентен превод

Конферентен превод с английски език и втори чужд език

Конферентен превод с немски език и втори чужд език

Конферентен превод с френски език и втори чужд език

 

Англицистика. Език – култура – литература

Психология на езиковата комуникация

 

Средновековна българска християнска култура

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Английска филология. Лингвистика и превод

 

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Литература и култура

 

Транслатология с един чужд език

Транслатология със славянски или балкански език

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

 

Педагогика на обучението по български език и литература

Великотърновски университет - Лого 3

Филологически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 618 346
0888 254 545

Лице за контакт:

Димитрина Павлова, Секретар
Доц. д-р Владимир Владов

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)