Факултет "Математика и информатика"

Факултет Математика и информатика

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Технологии за обучение по математика

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Уеб технологии и разработване на софтуер

  • Професионално направление: МАТЕМАТИКА

 

Математически структури в информационната сигурност

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Великотърновски университет - Лого 3

Факултет “Математика и информатика”

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Арх. Г. Козаров“ №3

(в сградата на Корпус 3)

Телефон:

(062) 600 461
0884 679 496

Лице за контакт:

Михаела Димитрова, секретар

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)